Page content

Rob ten Heggeler – NIBC Bank

article content

Rob ten Heggeler – NIBC Bank

Jochem Klijn heeft op een inspirerende wijze, in meerdere sessies, onze commerciële mensen getraind hoe ze door middel van netwerken met Social Meaning kunnen ‘stoppen met verkopen en gekocht kunnen worden’.

We vinden het belangrijk dat we vanuit onze netwerken klanten kunnen werven, Dit sluit goed aan op onze hoge NPS scores.

Jochem heeft diverse modules uit z’n netwerkacademie toegepast en onze mensen geleerd hoe ze effectief en strategisch een goed netwerk opbouwen. Daarbij focus op een netwerk dat uiteindelijk voor het grootste deel uit ambassadeurs zal bestaan die ons kunnen aanbevelen bij onze doelgroep.

We merken nu al dat hierdoor het plezier in en begrip voor belang van ‘netwerken’ verder is gegroeid.