Strategisch netwerken met Sociale Verbinding

Onze netwerkacademie kent een meerdaagse opleiding van verschillende modules. Het bestaat uit een basistraining (5 dagdelen) en een vervolgtraining (5 dagdelen).


Basistraining Strategisch netwerken met Sociale Verbinding

Deelnemers krijgen alle informatie, inzichten en vaardigheden op het gebied van (online) netwerken om concreet mee aan de slag te kunnen.

Vervolgtraining Strategisch netwerken met Sociale Verbinding (verdieping)

Als aanvulling op de basistraining gaan we hier op diverse onderwerpen dieper in zoals effectief communiceren, gedrag en sales.


Netwerken.nl gaat letterlijk in de schoenen van de deelnemers staan om te zorgen dat de gewenste resultaten worden gerealiseerd.

Even een rekensommetje...

Als echte netwerker ben je helemaal niet op zoek naar klanten. Je bent op zoek naar tussenpersonen, naar mensen die jou met die klanten in contact brengen. Je einddoel is een gratis marketingteam, een grote groep van mensen die zo enthousiast zijn over jou en je dienstverlening, dat ze jou aanbevelen bij je klant.

We willen benadrukken dat netwerken met tussenpersonen enorme kansen biedt. Ga maar na: ieder mens beschikt over ongeveer 250 contacten en die kennen weer 250 anderen. Jouw tweedegraadsnetwerk bedraagt dus

250 x 250 = 62.500 personen. Daar trekken we wat van af, want jouw relaties kennen misschien mensen die jij ook kent, en die mogen we niet dubbel rekenen. Maar zelfs wanneer ze 20% dezelfde mensen kennen (een erg hoge inschatting) kom je nog uit op een groep van 50.000 mensen.


Stel jezelf vervolgens twee vragen:

1. Hoeveel procent van die 50.000 behoort tot mijn doelgroep?

2. Hoeveel omzet op jaarbasis haal ik uit iedere nieuwe klant?

Zelfs al ga je bij de eerste vraag uit van slechts 5 procent en je verdient aan iedere nieuwe klant € 1.000,--, dan praat je over een potentiële omzet uit je netwerk van 2,5 miljoen euro!

Er liggen dus kansen. Maar om die te pakken moet je beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. En wat misschien nog belangrijker is: over een goede mindset. 

Wat houdt de netwerkacademie in en hoe zien de modules er uit?

Module 1

Hoe kun je die marketeers om je heen verzamelen? Dat doe je door te zaaien, door je gesprekspartners iets te geven. Je verwacht niet dat ze iets van je kopen, je vertelt ze zelfs niet over jouw product. In plaats daarvan heb je maar één vraag in je achterhoofd: wat kan ik voor die ander doen?

Soms zijn jouw gesprekspartners gebaat bij adviezen, soms willen ze in contact worden gebracht met een geschikte zakenpartner, soms hebben ze alleen behoefte aan iemand die even naar ze luistert. En jij komt daaraan tegemoet. Je bent niet aan het oogsten, zoals die andere mensen op die netwerkbijeenkomsten. Je bent aan het zaaien.

Het mooie is: wanneer je zaait, komt dat oogsten vanzelf. Want mensen zullen de behoefte voelen om wat terug te geven. Jij hebt gestort op hun emotionele bankrekening, zij willen de score weer in evenwicht brengen. Dus wanneer jij ze vraagt om jou in contact te brengen met een potentiële klant, zullen ze met genoegen in de pen klimmen voor een vlammende aanbeveling.

En het allermooiste is: soms is dat vragen zelfs niet meer nodig. Mensen zijn dan zo vol van jou en je dienstverlening dat het aanbevelen is veranderd in een automatisme.

Hierbij is het essentieel dat je je netwerk goed in kaart hebt gebracht en weet te onderhouden. Wij leggen uit hoe je dat het beste kunt aanpakken. 

Module 2

We gaan ook dieper in op de netwerkbijeenkomst. Waar zijn de interessante bijeenkomsten te vinden, en hoe moeten we ons daarop voorbereiden? Met rollenspellen oefenen we enkele veel voorkomende situaties. Hoe breek je in bij een groep als iedereen druk met elkaar staat te praten? En hoe kun je een gesprek op een beleefde manier beëindigen? Let wel: ook wanneer de deelnemers zelf andere zaken willen oefenen, is daar ruimte voor.

Het is mooi dat mensen je willen aanbevelen, maar ze moeten natuurlijk wel weten wanneer ze dat moeten doen. En bij welke potentiële klanten. Vandaar dat wij je leren om precies te vertellen welke problemen jij of je bedrijf oplost, op welke manier en voor wie. Dat doe je met een zogenoemde Netwerk Pitch, een korte en wervende presentatie waarmee je jezelf kunt introduceren terwijl je met iemand in de lift staat. Veel mensen hebben er moeite mee om die succes pitch kort en krachtig te houden – en ook nog eens informatief. Vandaar dat we hier veel tijd aan besteden.

Module 3

Netwerkbijeenkomsten zijn nuttig wanneer je je netwerk wilt uitbreiden. Maar vaak zie ik dat mensen te weinig aandacht besteden aan het netwerk dat ze al hebben. Hoe kun je de kwaliteit ervan verhogen?

Want nogmaals: het doel van de training is het creëren van een gratis marketingteam. En daarvoor heb je een netwerk nodig van relaties die jou aanbevelen, uit zichzelf. Echter, uit ervaring weet ik dat de meeste netwerken vooral bestaan uit zogenoemde figuranten. Ja, je bent die mensen ooit tegengekomen, je hebt hoogstens visitekaartjes uitgewisseld. En dus zullen die mensen jou niet aanbevelen; ze kennen je niet echt. De kunst is het om hen om te vormen tot sympathisanten, mensen met wie je echt een relatie hebt gebouwd. Of tot deejays, mensen die positieve ervaringen hebben met jouw product. Uiteindelijk streef je naar de ultieme tussenpersonen, de ambassadeurs. Dit zijn mensen die enthousiast zijn over jou én over je dienstverlening. En die jou aanbevelen zodra de gelegenheid zich voordoet, en zonder dat jij daarom hoeft te vragen. Gratis marketeers dus.

Vervolgens kijken we naar het netwerk van de doelgroep. En hoe dit netwerk succesvol kan worden ingezet voor het behalen van de strategische (zakelijke) doelstellingen.

Module 4 en 5

Nooit eerder bestond er zo’n eenvoudige manier om zo concreet met je doelgroep in contact te komen en te blijven. Met behulp van Online Marketing kun je goede resultaten behalen, mits je het op de juiste manier toepast. Te vaak worden online tools hetzelfde ingezet als reclamefolders, waardoor resultaat uitblijft.

Social Media is een onderdeel van Online Marketing waarmee ELKE ondernemer of ondernemende medewerker veel invloed kan uitoefenen en veel rendement kan behalen. Social Media is echter géén geheime trukendoos. Het is een essentieel onderdeel van de marketingmix waarmee je professioneel en consistent om moet gaan. Het geheim zit ´m niet in de tools of platformen, het gaat om de manier waarop je met alle beschikbare middelen omgaat. Juist daar ligt de basis voor je succes.

Module 6 en 7

Hoe belangrijk is mijn gedrag in sales?

Het (sales) gedrag van medewerkers sluit nooit volledig aan op de werkomgeving en de organisatiedoelstellingen. Immers, de markt staat nooit stil en u als organisatie bent constant in beweging. Welke uitwerkingen hebben deze veranderingen op het (sales) gedrag van de medewerkers. Is er voldoende acceptatie en zijn ze voldoende gemotiveerd om zich deze veranderingen eigen te maken?

Het individuele gedrag van de medewerkers, zoals acceptatie en motivatie, moeten afgestemd zijn op de visie en de doelstellingen van de organisatie. Trainen en coachen van kennis en vaardigheden alleen is niet voldoende om te komen tot het juiste (sales) gedrag en gemotiveerde medewerkers. Volgend op de sessies waarin de kennis en vaardigheden zijn getraind, maken we hierin het onderscheid en richten we ons op de basis: het gedrag.

Doel: bewustwording (weten en begrijpen) dat een het juiste (sales) gedrag leidend is voor het succesvol uitvoeren van de geleerde kennis en vaardigheden.

Het gedrag vertaalt zich in 14 persoonseigenschappen (o.a. leiderschap en doelgerichtheid), welke allemaal in relatie tot elkaar staan. Tijdens deze sessies gaan we stapsgewijs de 14 persoonseigenschappen van gedrag doorlopen. O.a.:

• wat is de definitie van bijvoorbeeld leiderschap? (keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen)

• wat is dan de functie van leiderschap? (proactief sturen en initiëren)

• wat is hiervan dan het Effect, Resultaat en Risico?

• welke persoonseigenschappen zijn er nodig in de functies van de deelnemers?

• wat betekent het nu als jouw gedrag niet voldoende aansluit op de organisatiedoelstellingen en het salesproces?

• wat is jouw leer – en ontwikkelvraag?

• wat ga je nu anders doen? 


Module 8 en 9

Leer effectiever communiceren en behaal met minder moeite je doelen.

Hoe vaak heb jij het gevoel dat je niet gehoord of niet begrepen wordt?

Je communiceert gedurende de hele dag. Soms verloopt dit helemaal naar wens, maar er zijn ook gesprekken en momenten die moeizamer verlopen. Dit levert bij beide gesprekspartners vaak misverstanden, irritaties en conflicten op. Miscommunicatie komt meestal niet door de inhoud van het gesprek maar door de manier waarop dingen gezegd worden. Er zijn namelijk verschillende communicatiestijlen. De oplossing ligt in het herkennen van de communicatiestijl van jezelf en die van je gesprekspartner en daar adequaat op kunnen inspelen.

Wil jij leren om effectief te communiceren met verschillende communicatiestijlen? Wil jij met mensen op dezelfde golflengte komen, weerstanden overwinnen en goed kunnen samenwerken?

In een praktische en inspirerende training krijg je binnen 1 dag/2 dagdelen inzicht in jouw eigen communicatiestijl en die van je gesprekpartner(s). Ook kom je er achter hoe je het gesprek op een andere manier, op een betere manier kunt aanpakken e n hoeje sneller op één golflengte komt en weerstanden kunt overwinnen. Zo vergroot je jouw effectiviteit en leer je makkelijker te communiceren met verschillende type gesprekpartners. Na deze training haal je jouw doelen met veel minder moeite en kun je nog effectiever netwerken.


Onderwerpen

• Kennismaking met verschillende communicatiestijlen

• Praktijksituaties en praktijk voorbeelden ( met trainingsacteurs)

• Effectief gebruikmaken van verschillende communicatiestijlen

• Verbale- en non verbale communicatie

• Effectief waarnemen en communiceren


In de tweede sessie ga je in een veilige en open sfeer samen met je mede-cursisten en een tweetal professionele trainingsacteurs aan de slag Je krijgt hierbij praktische handvatten voor het verbeteren van je communicatieve vaardigheden.

Module 10

Nu hebben de deelnemers geleerd om effectiever en strategischer met het netwerk om te gaan. Maar kennis en vaardigheden vormen geen garantie voor succes, de deelnemers moeten ze ook in praktijk brengen. Na deze training haal je jouw doelen met veel minder moeite en kun je nog effectiever netwerken.

Daarom gaan we in deze sessie concreet aan de slag met het geven en ontvangen van aanbevelingen. Hoe schrijf je nou een goede aanbeveling? En hoe vraag je om een goede aanbeveling aan je netwerk?

In deze sessie wordt het geleerde samengevat en direct in de praktijk gebracht en toegepast.

Jochem wist de groep als geen ander te boeien, gaf heldere inzichten hoe je je netwerk voor je kan laten werken en liet de deelnemers ook actief deelnemen.

Monica van Leussen

Rabobank Flevoland

Jochem heeft mijn team een ander beeld van sales weten te geven door zijn netwerktraining.


Marloes Kranenborg

Rayonmanager Randstad

Door iets te geven aan iemand anders, drijf je met een omweg je sales omhoog. Wie goed doet, goed ontmoet!


Hans Biesheuvel

Ook een netwerktraining voor je team aanvragen?